skip to Main Content

Psykiatritjenesten er et gratis kommunalt tilbud til alle deler av befolkningen i Tinn kommune som er på vei til å få eller har psykiske problemer. Barn og unge kan be om hjelp gjennom fastlege, skolehelsetjenesten, barnevernet eller PPT.

Målet vårt er å være der når gjelder og å kunne gi hjelp før problemer blir for store.

Kriterier/vilkår

Det er ditt behov som avgjør om du vil kunne motta tjenesten.

Annen informasjon

Kontaktinformasjon

Frøydis Miland, leder psykiatritjenesten, Rjukan
Telefon: 35 08 29 98
Postadresse: Postboks 14, 3661 Rjukan
Besøksadresse: Storgata 7 og 9, 3660 Rjukan

Informasjon om psykiske helsetjenester finnes også på Tinn kommunes hjemmesider

Back To Top