skip to Main Content

Informasjon som kan hjelpe

Modellen er til for deg som er et barn som ikke har det greit, til deg som er fotballtrener, nabo eller ansatt i Tinn kommune. Modellen skal, ut fra hvem du er, gi deg aktuell informasjon om hvordan du kan få støtte til å snakke om det som er vanskelig, og til å handle.

Forebygging

Filmene om Alex og Sara

Et verktøy for å snakke med barn om barnevern

Se meg, snakk med meg

Film om konsekvenser av krenkelser mot barn

Hvem kan hjelpe Jesper?

Film om barnet som lever med en rusavhengig forelder

Snakke med barn (ekstern nettside)

Samtalehjelp til deg som er bekymret for et barn. Utarbeidet av RVTS.

Alarmtelefonen 116111.no

Trenger du noen å snakke med? Ring alarmtelefonen 116111.

Filmene om Alex og Sara

Et verktøy for å snakke med barn om barnevern

Se meg, snakk med meg

Film om konsekvenser av krenkelser mot barn

Hvem kan hjelpe Jesper?

Film om barnet som lever med en rusavhengig forelder

Snakke med barn (ekstern nettside)

Samtalehjelp til deg som er bekymret for et barn. Utarbeidet av RVTS.

Foreldrepakke (ekstern nettside)

Stine Sofie Foreldrepakke er et gratis informasjonsmateriell for alle blivende og nybakte foreldre.

Alarmtelefonen 116111.no

Trenger du noen å snakke med? Ring alarmtelefonen 116111.

Avdekking

Alarmtelefonen 116111.no

Trenger du noen å snakke med? Ring alarmtelefonen 116111.

Snakke med barn (ekstern nettside)

Samtalehjelp til deg som er bekymret for et barn. Utarbeidet av RVTS.

Alarmtelefonen 116111.no

Trenger du noen å snakke med? Ring alarmtelefonen 116111.

Snakke med barn (ekstern nettside)

Samtalehjelp til deg som er bekymret for et barn. Utarbeidet av RVTS.

Snakke med barn (ekstern nettside)

Samtalehjelp til deg som er bekymret for et barn. Utarbeidet av RVTS.

Internt notat ved bekymring (.docx)

Dette skjemaet er til internt bruk for skoler og barnehager dersom du som ansatt er bekymret for et barn. Det brukes til internt arbeid før en melding til barneverntjenesten.

Tiltaksplan (.docx)

Dette skjemaet er til bruk for skoler og barnehager i deres planlegging av innsatsen for et barn i samarbeid med foreldre.

Snakke med barn (ekstern nettside)

Samtalehjelp til deg som er bekymret for et barn. Utarbeidet av RVTS.

Verktøy for å snakke om rus (ekstern nettside)

Denne nettressursen er laget spesielt for ansatte i kommunens helse- og omsorgstjenester, i NAV og i spesialisthelsetjenesten. Her finner du elektroniske kartleggingsverktøy, fagstoff, filmer og annet læringsmateriell som kan gjøre deg til en bedre rådgiver i samtaler om bruk av alkohol og andre rusmidler.

Internt notat ved bekymring (.docx)

Dette skjemaet er til internt bruk for skoler og barnehager dersom du som ansatt er bekymret for et barn. Det brukes til internt arbeid før en melding til barneverntjenesten.

Tiltaksplan (.docx)

Dette skjemaet er til bruk for skoler og barnehager i deres planlegging av innsatsen for et barn i samarbeid med foreldre.

Trenger du noen å snakke med?

Ring alarmtelefonen for barn og unge.

Stine Sofie Senteret

Kurs- og mestringssenter
for volds- og overgrepsutsatte barn og unge.

Stine Sofie Senteret

Webinarer

Bruker​medvirkning

Barns stemme skal bli hørt og familier skal ha innflytelse på tjenester de mottar, både på individnivå og systemnivå. Tinn kommune ivaretar brukermedvirkning på ulike nivåer og ulike måter.

Politisk og administrativ ledelse

I fanene nedenfor finner du informasjon om kommunale og statlige prosedyrer, planer og føringer som er gjeldende for alle som jobber med barn og unge i Tinn kommune.

Back To Top