skip to Main Content

Informasjon om filmene fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet: Filmene og håndboka om Sara og Alex er utviklet for at du som til daglig arbeider med barnevernssaker i den kommunale barneverntjenesten skal ha et verktøy når du forteller barn og unge i grunnskolen om barnevernet.

Med filmene og håndboka som virkemiddel kan du invitere deg til grunnskolene i din kommune/bydel og i samarbeid med lærerne bidra til at barn og ungdom får innsikt i hva barnevernet gjør.

Informasjonsmaterialet er først og fremst rettet mot elever på 4.-8. trinn, men kan brukes overfor både yngre og eldre elevgrupper dersom du og læreren mener det egner seg for dem.

Les mer og last ned håndboken fra Bufdir sine sider
Bestill filmene og håndboken

Filmen om Sara

Filmen om Alex

Back To Top