skip to Main Content

Ressursteam er en tverrfaglig drøftingsarena der saker anonymt kan drøftes med barnevern, helsestasjon og PPT. Om saker skal drøftes ved navn må barnehage eller skole ha foresattes samtykke til dette.

Styrer eller rektor står fritt til å ta med de som har behov for å delta på en slik drøfting.

I tillegg til konkrete saker kan det tas opp generelle problemstillinger som skolen eller barnehagen sitter med. Det innkalles til ressursteam 2 ganger per år, på våren og på høsten. Barnehager og skoler kan be om ekstra ressursteam ved behov.

Mal for innkalling til ressursteam

Last ned mal for innkalling til møte i ressursteam (.docx)

Back To Top