skip to Main Content

I filmen «Se meg – snakk med meg» setter vi fokus på konsekvensene ulike krenkelser mot barn kan ha på kort og lang sikt. Det er viktig å både se og snakke med barn på et tidlig tidspunkt.

Her blir vi kjent med Marius som forteller sin historie om omsorgssvikt og overgrep, og vi får gode råd og tips fra elever i 5. klasse om hvordan vi kan møte barn som sliter.

Øivind Aschjem er fagpersonen gjennom hele filmen. Produsent er Torgeir Kalvehagen i Filmplot. Og faglig ansvarlig er Hilde J. Løberg, KoRus – Sør, Borgestadklinikken.

Les mer om filmen hos KoRus – Sør, Borgestadklinikken

Last ned et pedagogisk opplegg som er relevant å legge ved filmen (.pdf)

Back To Top